SẢN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN NOVALAND
 Địa chỉ: 39B Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, TP.HCM
 Hotline: 0967.282.288
 Website: www.batdongsannovaland.vn